Biuro Rachunkowe Łódź - Vademecum
  Księgowość Kadry i Płace Księga PiR Ryczałt Kalkulator usług Kontakt  


Księgowość - Vademecum Łódź

W Biurze Rachunkowym Vademecum z Łodzi poprowadzimy dla Państwa uproszczoną i pełną księgowość wraz z prowadzeniem ksiąg handlowych i rachunkowych. Mamy doświadczenie w tym zakresie i zapewniamy kompleksową obsługę dla Państwa całkowitej wygody, aby wszystkie formalności były zawsze zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

Nasza oferta w ramach prowadzenia księgowości obejmuje:

  • przygotowywanie i aktualizowanie zakładowych planów kont
  • sprawdzanie poprawności dokumentów pod kątem rachunkowym
  • sporządzanie ewidencji zdarzeń gospodarczych
  • sporządzanie ewidencji rejestrów VAT
  • sporządzanie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • przygotowanie deklaracji podatkowych - VAT, PIT, CIT
  • przygotowywanie sprawozdań przeznaczonych do PFRON, GUS i innych instytucji
  • monitorowanie i przygotowywanie sprawozdań finansowych - rachunków zysków i strat, bilansów, cash flow, zmian w kapitale własnym

Księgi handlowe obejmują wszelkiego typu koszty i przychody spółki w danym roku obrotowym. Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, czyli pełnej księgowości dotyczy głównie spółek kapitałowych prawa handlowego, czyli spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółek osobowych prawa handlowego, czyli spółek komandytowo-akcyjnych oraz komandytowych. Warunkiem prowadzenia ksiąg handlowych jest także minimalny przychód netto ze sprzedaży na poziomi 1 200 000 euro w przeliczeniu na złoty oraz zatrudnianie powyżej 49 osób.

W Biurze Rachunkowym Vademecum oferujemy Państwu fachowe usługi księgowe. Mamy wieloletnie doświadczenie i służymy wsparciem na wielu płaszczyznach, aby prowadzenie firmy było jeszcze prostsze. Na podstawie pełnomocnictw przygotowujemy i składamy cyklicznie pisma w urzędach. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia szczegółów usługi - gwarantujemy przystępne ceny, fachowość i terminowość w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przygotujemy indywidualną ofertę przystosowaną specjalnie do potrzeb Państwa firmy.

Biuro rachunkowe Księgowość Kadry i Płace Księga przychodów i rozchodów Ryczałt ewidencjonowany Kalkulator usług Porady Kontakt

Vademecum - Usługi księgowe Hanna Kruszewska ul. Wólczańska 241 lok. 23, 93-035 Łódź tel. 600-446-477